Stavservis Král

602 120 507


Čím se zabýváme ?

Stavební práce Děčín

Stavební činnost

postavíme Váš rodinný dům, formou dodávky na klíč nebo pouze do určitého stupně dle požadavku, například základovou desku, hrubou stavbu nebo jinou samostatnou stavební část. Zrekonstruujeme Váš byt a provedeme ostatní stavební práce včetně jednotlivých řemesel dle Vaší konkrétní poptávky. Provádíme stavební práce v interieru i exterieru.


Dozory staveb

Dozory staveb

pro zdárnou realizaci a dokončení Vaší stavby zhotovitelem provedeme odborný technický dozor stavebníka nebo stavební dozor nad Vaší stavbou osobou autorizovanou ČKAIT - zajištění kontroly průběhu stavby s ohledem na kvalitu a správnost prováděných prací, dodržování technologických postupů včetně oprávněnosti čerpání finančních prostředků.